Thông báo mời thầu căntin và nhà xe tại trường THCS Trần Phú (năm học 2017-2018 và 2018-2019). Thời hạn đăng kí từ 25/8/2017 đến 15g00 ngày 29/8/2017

Tên file: CONG-KHAI-LUA-CHON-NHA-THAU-DAU-GIA-3.doc
Tải về