CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY NHÀ TRƯỜNG THCS TRẦN PHÚ
1. CHI BỘ
– Ông Bùi Văn Bé – Bí thư chi bộ
– Bà Nguyễn Thị Ngọc Trang -Phó bí thư
– Ông Trần Quốc Trọng- Ủy viên
2. BAN GIÁM HIỆU
– Ông Bùi Văn Bé – Hiệu Trưởng
– Bà Nguyễn Thị Ngọc Trang – Phó hiệu trưởng
– Bà Lê Uyên Phương – Phó hiệu trưởng
3. CÔNG ĐOÀN
– Ông Trần Quốc Trọng- Chủ tịch
– Bà Nguyễn Thị Hồng Thoa- Phó chủ tịch
– Bà Nguyễn Thị Hương- Ủy viên
– Bà Nguyễn Thị Tuyết Nga-  Ủy viên
4. Đội TNTP
– Ông Nguyễn Đăng Khoa – TPT Đội
6. Các tổ chuyên môn
– Tổ Toán (Tổ trưởng – Ông Đỗ Văn Trí)
– Tổ Lý – Tin – Công Nghệ(Tổ trưởng – Ông Trần Quốc Trọng)
– Tổ Văn (Tổ trưởng – Bà Nguyễn Thị Minh Nga)
– Tổ Sử – Địa- GDCD (Tổ trưởng – Ông Mai Thanh Sang)
– Tổ Hóa – Sinh (Tổ trưởng – Bà Nguyễn Thị Minh Nhung)
– Tổ Tiếng Anh (Tổ trưởng – Ông Trịnh Anh Huy)
– Tổ AN-MT-TD (Tổ trưởng- Ông Nguyễn Ngọc Cường)
– Tổ văn phòng (Tổ trưởng – Bà Huỳnh Thị Trúc Sang)

7. Các bộ phận khác
– Phụ trách tài vụ -kế toán: Bà Bùi Thị Khéo
– Phụ Trách  thủ quỷ: Bà Chu Thị Thanh Phương
– Phụ trách y tế: Bà Nguyễn Thị Hương
– Phụ trách thiết bị: Bà Võ Thị Cẩm Thanh
– Phụ trách thư viện: Ông Nguuyễn Quốc Việt